cent1_20.gif  naglowek8

 

Usługa polegająca na określeniu preferencji zawodowych, oszacowaniu szans na rynku pracy oraz pomoc w zarządzaniu własna karierą zawodową. Oferta skierowana jest również do pracodawców poszukujących kandydatów do pracy.

 

Formy realizacji usługi:

 

  • analiza wyników badań, analiza potrzeb, analiza potrzeb rynku pracy /diagnoza/ opracowanie, inne
  • testy predyspozycji, preferencji oraz psychologiczne
  • wywiad, rozmowa, porady, centra oceny, itp.
  • opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD)/ ścieżki rozwoju zawodowego
  • Outplacement.

 

Posiadane certyfikaty:

  • instytucji doradztwa personalnego nr: 3273/2
  • instytucji poradnictwa zawodowego nr: 3273/4

 

Przykład: Indywidualny Plan Działania (IPD)

IPD to:

  • pomoc ułatwiająca podejmowanie konkretnych przedsięwzięć w celu rozwiązania problemu zawodowego
  • zaplanowanie aktywności osoby w kierunku zmiany umożliwiającej uzyskanie satysfakcjonującego zatrudnienia (ścieżka kariery).

 

 

 

IPD można także określić jako efekt pracy doradcy zawodowego i osoby zainteresowanej zatrudnieniem wyrażony w formie pisemnej, zawierający cele i alternatywy zawodowe, działania i terminy ich realizacji. IPD obejmuje proces identyfikacji trudności zawodowych, określenie celu działania oraz opracowywanie scenariusza przyszłości i ocenę realizacji tego planu.

 

 

Sposób zamówienia i realizacji usługi:

 

Krok 1: ustalenie zakresu potrzeb, czasu realizacji i kosztu usługi

Krok 2: podpisanie umowy na usługę doradztwa zawodowego/ personalnego

 

 

Ogłoszenie

ak_25.png Zapytanie ofertowe na: Przekazanie całościowych indywidualnych opinii o predyspozycjach   zawodowych

 

 

Zgłoś zapotrzebowanie (wyślij formularz):

ak_25.png Doradztwo zawodowe i personalne