AkmeConsulting >> Oferta >> Oferta szkoleniowa dla nauczycieli

strzlka.jpg naglowek_oferta

 

 

CENTRUM SZKOLENIA SAMORZĄDU I ADMINISTRACJI

OFERTA SZKOLENIOWA DLA NAUCZYCIELI

 

Centrum Szkolenia Samorządu i Administracji to Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. CSSA wywodzi się z doświadczenia zespołu AKME Consulting działającego na rynku szkoleń od 1999 r.

 

 

Centrum Szkolenia Samorządu i Administracji

powstało z pasji, wiedzy i doświadczenia

 

strzalka Z pasji

Tworzenia unikalnych rozwiązań:

 • Model outplacementu środowiskowego skutecznie wprowadzający młodzież na rynek pracy
 • Pracownie profilaktyki kształtujące wśród młodzieży twórczą aktywność i prozdrowotny styl życia
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu organizacją oraz elektroniczny obieg dokumentów
 • Centra wspierania przedsiębiorczości

 

 

strzalka Z wiedzy

Ugruntowanej w trakcie:

 • Wymiany doświadczeń podczas spotkań kadry dydaktycznej z udziałem profesorów akademickich
 • Wyjazdów studyjnych do wiodących ośrodków edukacyjnych w Europie
 • Studiów podyplomowych w ośrodkach edukacyjnych w kraju i zagranicą
 • Warsztatów, seminariów tematycznych i superwizyjnych
 • Superwizji terapii indywidualnych przypadków
 • Kursów kwalifikacyjnych i metodycznych

 

 

strzalka Z doświadczenia

Zdobywanego w ciągu kilkunastu lat pracy w zakresie:

 • Prowadzenia szkoleń doskonalących i kursów kwalifikacyjnych
 • Ewaluacji projektów edukacyjnych
 • Zarządzania projektami - realizowanymi na terenie woj. podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i śląskiego

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w specjalistycznych formach kształcenia organizowanych przez Centrum Szkolenia Samorządu i Administracji.

 

 

strzalka Szkolenia dla Rad Pedagogicznych

 • Podstawa kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013
 • Zasady konstruowania Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU) dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (nowe przepisy prawa oświatowego)
 • Praca z uczniem zdolnym
 • Praca z uczniem z dysleksją
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Praca z uczniem upośledzonym umysłowo
 • Praca z uczniem nadpobudliwym ruchowo (ADHD)
 • Odpowiedzialność nauczyciela - etyczna i dyscyplinarna - w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela i inne przepisy bhp
 • Jak sprawnie zorganizować wewnętrzną ewaluację szkoły (propozycje praktyczne)
 • Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych
 • Prawne aspekty zarządzania placówkami oświatowymi
 • Ochrona danych osobowych w oświacie
 • Zarządzanie projektami POKL w placówkach oświatowych
 • Monitoring i ewaluacja w projektach POKL

 

strzalka Kursy kwalifikacyjne

 • Oligofrenopedagogika
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Socjoterapia
 • Terapia pedagogiczna

 

strzalka Szkolenia doskonalące

 • Jak rozwijać twórcze myślenie wśród uczniów
 • Konflikty i mediacje w placówce oświatowej
 • Plan Działań Wspierających (PDW) dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Praca zespołu nad budową Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)
 • Wypalenie zawodowe wśród nauczycieli

 

 

 

Zajęcia odbywają się w miejscu pracy nauczycieli lub w salach szkoleniowych CSSA w Rzeszowie. Godziny zajęć dopasowane są do indywidualnych potrzeb placówki.