AkmeConsulting >> Oferta >> Szkolenia komputerowe finansowane z UE >> Konkurencyjni na rynku pr@cy

cent1_20.gif

napis

 

logotypy ue

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 „Konkurencyjni na rynku pr@cy - szkolenia komputerowe”

 

 

Termin realizacji:

 • 1.05.2014 r. - 31.05.2015 r.

 

Teren realizacji:

 • województwo dolnośląskie

 

Uczestnicy szkoleń:

 • 180 osób w wieku 18-64 lata, w tym osoby z wykształceniem co najwyżej średnim: 54 osoby

 

Kryteria udziału w szkoleniach:

 • wyłącznie osoby należące do jednej i/lub więcej z poniższych grup:

- pozostające bez zatrudnienia przez okres ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do szkoleń (100% Uczestników szkoleń)

- w tym 30% (54osoby z wykształceniem co najwyżej średnim

 • szkolenia skierowane do osób, które nie były, nie są i nie będą objęte wsparciem w ramach projektów POKL Poddziałanie 9.6.1 i/lub Poddziałanie 9.6.2 i/lub Działanie 9.3

Każdy uczestnik, który spełnia powyższe kryteria weźmie udział w bezpłatnych szkoleniach ECDL Start.

 

Zakres szkoleń:

 

Szkolenia komputerowe w zakresie ECDL (Start): do wyboru 4 z 7 obszarów:

 • podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
 • użytkowanie komputera
 • przetwarzanie tekstów
 • arkusze kalkulacyjne
 • bazy danych
 • grafika menedżerska i prezentacje
 • przeglądarki stron Internetowych i komunikatory uzupełnione o moduły szkoleniowe: szukanie pracy przez Internet, korzyst. z aukcji/sklepu internet i sprzedaż przez Internet, obsługa stron www, usługi e-urzędu i bankowości elektronicznej.

 

 

Organizacja szkoleń:

 • 2 cykle szkoleń realizowane co 6 miesięcy - w każdym cyklu może wziąć udział 90 osób
 • 18 grup po 10 osób każda
 • 72 godziny kursu na grupę (12 dni po 6 godzin)
 • czestotliwość kursu: przecietnie 3-5 dni co 1-2 tygodnie
 • czas realizacji szkolenia dla jednej grupy: przeciętnie 3-7 tygodni

 

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniach